Vieneri asociacijos “NAUMIESTIEČIŲ SAMBŪRIS” veiklos metai

Asociacija “Naumiestiečių sambūris” veikia tik vienerius metus, tačiau darbų vietovės labui per tą laiką atlikta nemažai. Patvirtinta sambūrio valdyba, jos veiklos planas, nario mokesčio dydis. 2016 metais sukūrėme asociacijos logotipą, pasigaminome vėliavą, marškinėlius, kepuraites. Tai buvo įžanginiai darbai. O subūrus bendruomenės kolektyvą ir aptarus užduočių eiliškumą, visos veiklos gražiai rikiavosi į darbų vorą, laukdamos savojo…