Vieneri asociacijos “NAUMIESTIEČIŲ SAMBŪRIS” veiklos metai

Naumiesteiciu samburis

Asociacija “Naumiestiečių sambūris” veikia tik vienerius metus, tačiau darbų vietovės labui per tą laiką atlikta nemažai. Patvirtinta sambūrio valdyba, jos veiklos planas, nario mokesčio dydis. 2016 metais sukūrėme asociacijos logotipą, pasigaminome vėliavą, marškinėlius, kepuraites. Tai buvo įžanginiai darbai. O subūrus bendruomenės kolektyvą ir aptarus užduočių eiliškumą, visos veiklos gražiai rikiavosi į darbų vorą, laukdamos savojo laiko.
2016 m. gyventojus pakvietėme į susirinkimą aptarti miesto problemas ir ateities viziją. Į susirinkimą buvo pakviesti Šakių raj. sav. adm. Regioninės plėtros sk. vedėjas Vitas Girdauskas, Ūkio skyriaus vedėjas Kęstutis Kuncaitis, UAB “Šakių vandenys” direktorius Kęstutis Vilkauskas, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (aps.VPK) Šakių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Aušra Mockevičiūtė, policijos įgaliotinis Kudirkos Naumiestyje, Kudirkos Naumiesčio seniūnas Algirdas Stankevičius, seniūnijos socialinė darbuotoja Jurga Raškauskienė.

01Naumiestiečiams ir susirinkimo svečiams asociacijos pirmininkas Mindaugas Kantautas pateikė informaciją apie planuojamus atlikti darbus, atkreipė dėmesį į iki šiol nesprendžiamas problemas. Gyventojai turėjo galimybę išklausyti svečių pasisakymus ir išsakyti savo nuomonę.
Prisidėjome ir organizuojant rajoninę bendruomenių spartakiadą. Bendruomenės narės Laima Mockevičienė ir Laima Kajokaitė vedė šventę.
Liepos 2 d. Kudirkos Naumiestyje vyko tradicinė miesto šventė. Koncertavo vietiniai meno mėgėjų kolektyvai, populiarios grupės ir atlikėjai, netrūko pramogų ne tik suaugusiems, bet ir mažiausiems miesto gyventojams bei svečiams. Šiais metais ypatingą dėmesį skyrėme saugaus eismo klausimams mūsų bendruomenėje. Labai svarbu, kad ne tik per šventes, bet ir kiekvieną dieną būtume saugiais, atsakingais ir kultūringais eismo dalyviais, todėl parašėme ir vykdėme saugaus eismo projektą.

04Teritoriją, kurioje vyko konkursiniai renginiai, saugodami vaikus nuo pavojaus judrioje gatvėje, aptvėrėme improvizuota, pačių jaunųjų dailininkų apipavidalinta tvora. Čia vaikai piešė Kudirkos Naumiesčio gatves, namus. Šventės metu organizavome viktoriną “Mano ratai keturi”, piešinių konkursą “Saugus kelias į namus”, lipdinių konkursą “Šauniausias mano automobilis”. Šventės dalyviai turėjo progą poniais pakinkytu vežimu apvažiuoti pagrindine miesto gatve ir dar kartą susipažinti su kelio ženklais.
Vaikai aktyviai dalyvavo konkursuose, jiems padėjo tėveliai. Piešiniai ir lipdiniai pasižymėjo išmone, kūrybiškumu. Dalyviai buvo apdovanoti ne tik atšvaitais, pakabukais, liemenėmis, bet ir saldžiais prizais, kuriuos skyrė UAB “Uriga”, “Naumiestiečių sambūrio” marškinėliais ir kepuraitėmis.
Asociacijos pirmininkas Mindaugas Kantautas šventės metu geriausiam gimnazijos sportininkui padovanojo kompiuterį.
Šią vasarą asociacijos nariai ir rėmėjai dalyvavo rajoniniame bendruomenių sąskrydyje Gelgaudiškyje. Paruošėme suvalkietiškų vestuvių scenarijų, ir nuotaikingą prisistatymą.
02Asociacijos nariai kartu su rajono bendruomenių aktyvistais dalyvavo respublikiniame bendruomenių sąskrydyje Karklėje. Čia pristatėme savo krašto kalvystės darbus, dalyvavome varžybose, konkursuose.
Asociacijos pirmininkas ne kartą kreipėsi į Kudirkos Naumiesčio seniūną dėl apleistos ir keliančios grėsmę saugumui pirties, dėl gatvių būklės ir apšvietimo.
Metų pabaigoje parašėme kreipimąsi Šakių raj. savivaldybės tarybos nariams dėl Šakių rajono savivaldybės patvirtinto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 2016-2018 m. priemonių plano. Iki šimtmečio minėjimo liko vos vieneri metai, tačiau jokių veiksmų dėl šios priemonės vykdymo mūsų istoriniame mieste dar nematyti. Sumanymas reikalauja didelių investicijų. Mes manome, kad ši priemonė ypač reikalinga ir svarbi, nes Kudirkos Naumiestis Lietuvos valstybingumo atžvilgiu užima reikšmingą vietą. Čia kaip tik 2018 metais turėtų vykti patys iškiliausi renginiai. Mūsų nuomone, tokiam planui rajone įgyvendinti turi būti sudaryta speciali komisija, kurią sudarytų ir politikai, ir atsakingi pareigūnai bei visuomenininkai. Taip pat turėtų būti numatytos konkrečios lėšos konkretiems darbams atlikti (projektavimas, vizualizacija, įgyvendinimas).
Asociacija yra daugelio švenčių, vykstančių Kudirkos Naumiesčio kultūros centre, rėmėja.

Asociacijos ,,Naumiestiečių sambūris“ valdybos inf.